Dlaczego iniekcja murów odciska tak biegle na ich ubezpieczenie i osuszenie

Iniekcja niskociśnieniowa umożliwia lepszą ocenę stanu technicznego muru, kontrolę ilości wprowadzanego preparatu, przyspiesza prace izolacyjne. Przy osuszaniu wilgotnych murów iniekcja przeciwwilgociowa jest technologią uzupełniającą i wspomagającą metodę osuszania tynkami renowacyjnymi. Drewniane okna i drzwi nie będą się krzywić z powodu wilgoci, izolacja murów zwiększy komfort mieszkania. Dlaczego iniekcja murów odciska tak biegle na ich ubezpieczenie i osuszenie? Podcinanie murów stanowi rozwiązanie o stosunkowo szybkim działaniu. Metoda ta, daje bardzo dobre wyniki w przypadku murów z cegły. Oprócz metody podcinania w osuszaniu budowli stosujemy praktycznie wszystkie najnowocześniejsze technologie osuszania murów adekwatnie do osuszanego obiektu – projektu i zapotrzebowania klientów. Sposób ten dotyczy tylko murów o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej. Iniekcja krystaliczna budynków, murów, fundamentów zapewni lepszą jakość powietrza. Z kolei podcinanie murów uchodzi za skuteczną metodę mającą na celu zatrzymanie wilgoci, którą można stosować zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz budynku, o ile uda się ją prawidłowo wykonać. Dlatego rzecz jasna iniekcja murów powinna pozostać jak najbłyskawiczniej wykonana we wszystkich wnętrzach w Twoim lokalu. Za zawilgocenie murów odpowiada wiele czynników,. To zaś bywa bardzo trudne, a nawet niemożliwe, w przypadku murów o strukturze mieszanej czy wykonanych z kamienia. O ile podcinanie murów jest prawidłowo wykonane, nie ma też wpływu na statykę budynku i jego osiadanie. W związku z powszechnością występowania murów z ceramiki, metody wykonywania izolacji omówione zostaną na ich przykładzie. Osuszanie murów z wykorzystaniem metody iniekcji krystalicznej rozpoczyna się od wywiercenia otworów iniekcyjnych w ścianach – na dwóch poziomach, równolegle do posadzki. W murach starych, z którymi najczęściej mamy do czynienia podczas wykonywania prac, iniekcja wysokociśnieniowa może spowodować lokalne zniszczenie słabej zaprawy wapiennej lub cegły. Najtrudniejsze i najkosztowniejsze jest usuwanie wody z murów zawilgoconych na skutek procesów kapilarnego pociągania. Remont osuszeniowy składa się z szeregu procesów, do których zaliczamy: usunięcie źródła zawilgocenia, wykonanie izolacji wtórnych, osuszenie murów oraz odprowadzenie wilgoci pochodzącej z osuszania. Choć osuszanie murów metodą podcinania jest metodą radykalną i nie do końca bezpieczną dla trwałości, a zwłaszcza stabilności, obiektów budowlanych, całkowicie i trwale zapobiega podciąganiu wilgoci.